Aktuelnosti

Poštovani posjetioci, dragi gosti, poslovni partneri !!!

Iza nas je jedna godina koja je po mnogo čemu bila teška. Svi smo zbog pandemije virusa COVID-19 morali da se prilagodimo novom, drugačijem načinu , poslovanja, socijalne interakcije, kao i svakodnevnog života.

Nadamo se, da smo i u tim vanrednim okolnostima, uspjeli da odgovorimo Vasim zahtjevima kada je boravak u JZU Banja Ilidža u pitanju, te da ćemo u narednoj godini, moći pružiti još veći nivo usluge u skladu sa objektivnim društvenim i zdravstvenim okolnostima.

U ime svih uposlenika JZU Banja Ilidža Gradačac i svoje lično ime  i u nastupajućoj 2021-oj godini želim Vam dobro zdravlje, porodičnu sreću i uspjeh kako u privatnom životu, tako i na poslovnom planu.

SRETNA NOVA GODINA

Enis Kavazović - direktor
JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC

Na osnovu člana 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac Upravni odbor na 35. redovnoj sjednici održanoj dana 31.12.2020. godine donio je:

CJENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika stavlja se van snage Cjenovnik zdravstvenih usluga broj 01-410/2020 od 21.02.2020. godine

 

Cjenovnici stupaju na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 01.01.2021.godine.

Cjelokupne cjenovnike po stavkama možete pogledati u okviru linka CJENOVNIK naslovne strane zvanične web stranice JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC.

 

 

Postovani korisnici nasih usluga i posjetioci.


Zadovljstvo nam je obavijstiti Vas da je postignut i potpisan sporazum između JZU Banja Ilidža Gradačac i Ministarstva za boracka pitanja TK.

Potpisivanje samog sporazuma je obavljeno 29.10.2020. godine i tiče se reguisanja međusobnih odnosa u svezi pružanja usluga banjsko - klimatskog liječenja korisnicima od strane ustanove.
Korisnici ovog prava, regulisanog navedenim sporazumom su ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja, odlikovanja, nosioci  priznanja "Partizanske spomenice 1941", demobilisani borci te clanovi porodica sehida - poginulih boraca.

Uslov je da pripadnici navedenog prava posjeduju i original rješenje resornog ministarstva o upućivanju na ovu vrstu medicinske rehabilitacije.

JZU Banja Ilidža Gradačac
Direktor
Enis Kavazović