Kineziterapija je grana fizikalne medicine koja koristi posebno programiran pokret u liječenju i rehabilitaciji pojedinih bolesti, ozlijeda ili deformiteta. Kineziterapija svoje principe temelji na kineziologiji i biomehanici, naukama koje proučavaju pokrete tijela. Za uspješnu terapiju je jako bitna motivisanost samog pacijenta. Isto tako je jako važna saradnja sa medicinskih osobljem. Nakon nekog vremena pacijent može sam naučiti vježbe i samostalno ih provoditi kako bi što prije poboljšao svoje zdravlje.

Primarni cilj kineziterapije je poboljšanje:

  • Mišićne snage
  • Gibljivosti
  • Brzine i koordinacije pokreta
  • Stava tijela
  • Poboljšanje drugih organskih sistema

Nakon što pacijent prođe rehabilitacioni proces kineziterapije stanje organizma bi trebalo da se vrati u stanje prije bolesti ili povrede. Za to se brine medicinsko osoblje JU „Banja Ilidža“ Gradačac.