ZDRAVSTVENI PROGRAM

Mali paket zdravlja - 3 terapije i pansion minimalno 7 dana
Vrsta sobe
01.11. - 28/29.02.
01.03. - 30.06. 01.07. - 30.10.
Trokrevetna 40,00 KM
45,00 KM
50,00 KM
Dvokrevetna bez balkon
45,00 KM
50,00 KM
55,00 KM
Dvokrevetna sa balkon
55,00 KM 60,00 KM 65,00 KM
Veliki paket zdravlja - 6 terapija i pansion minimalno 7 dana
Vrsta sobe
01.11. - 28/29.02.
01.03. - 30.06. 01.07. - 30.10.
Trokrevetna 50,00 KM 55,00 KM 60,00 KM
Dvokrevetna bez balkon 55,00 KM 60,00 KM 65,00 KM
Dvokrevetna sa balkon 65,00 KM 70,00 KM 75,00 KM
Medicinska rehabilitacija
Cijena B.O. dana medicinske rehabilitacije
(uključuje sve neophodne terapeutske procedure i postupke, svakodnevni nadzor specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i ostalog medicinskog osoblja, akutnu, parenteralnu i medikamentoznu terapiju i ishranu)

 

 

 

 

85,00 KM

 

 

 

 

Cijena B.O. dana intenzivne medicinske rehabilitacije

 

 

 

 

120,00 KM

Intenzivna medicinska rehabilitacija podrazumijeva pacijente kojima je potrebna svakodnevna pomoć i njega u aktivnostima dnevnog života, a uključuje sve neophodne terapeutske procedure i postupke, svakodnevni nadzor specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i ostalog medicinskog osoblja, akutnu, parenteralnu i medikamentoznu terapiju i ishranu.

Ostalo
Cijena pratioca po danu
40,00 KM
Doplata za jednokreventnu sobu, na cijenu dvokrevetne sobe
30,00 KM

Za pacijente koji koriste usluge ispod 7 dana, obračunava se 10 % više na cijenu B.O. dana

Pratnja teško pokretnog i nepokretnog pacijenta od strane medicinskog osoblja na terapije vrši se uz doplatu po danu 5,00 KM
Doplata po danu za posluživanje hrane u sobu 5,00 KM Direktor ustanove za organizovane grupe pacijenata može dati gratis ili popust 20 %, a za pacijente koji dolaze u ustanovu na liječenje deset i više puta, može dati gratis ili izvršiti korekciju cijena do 10 % što će se regulisati posebnom odlukom ili ugovorom.

Sve dodatne terapije koje ordinira ljekar doplaćuju se po pojedinačnom cjenovniku zdravstvenih usluga.

MEDICINSKE MASAŽE

Medicinske masaže
1 Parcijalna manuelna masaža 15 minunta
15,00 KM
2 Opšta manuelna masaža 30 minuta
30,00 KM
3 Podvodna tuš masaža ( doplata na mineralnu kupku )
10,00 KM


POJEDINAČNE ZDRAVSTVENE USLUGE MEDICINSKE REHABILITACIJE

Zdravstvene usluge - pojedinačne
1 Prvi specijalistički pregled na zahtjev i neosiguranog lica 30,00 KM
2 Ponovni specijalistički pregled na zahtjev 20,00 KM
3 Prvi pregled kod ljekara opšte prakse 20,00 KM
4 Ambulantni fizikalnu tretman bez magnetoterapije 10,00 KM
5 Ambulantni fizikalni tretman sa magnetoterapijom 15,00 KM
6 Hidroterapija: mineralna kupka, mineralna kupka sa automatskom bisernom ili automatskom tuš masažom 15,00 KM
7 Medicinski – termalni bazen sa ili bez automatske podvodne masaže 15,00 KM
8 CCK - cetveroćelijska 10,00 KM
9 Parafin 3,00 KM
10 Parafango 5,00 KM
11 Krioterapija 3,00 KM
11 Infracrveni zraci 3,00 KM
12 Vibraciona masaža 3,00 KM
13 Elektroforeza 3,00 KM
14 Ultrazvuk u trajanju od 5 minuta 5,00 KM
15 Ultrazvuk u trajanju od 10 minuta 8,00 KM
16 Interferentne struje 3,00 KM
17 Dijadinamske struje 3,00 KM
18 Grupne vježbe 3,00 KM
19 Vježbe skolioze 5,00 KM
20 Aktivne – aktivno potpomognute vježbe 8,00 KM
21 Aktivne vježbe sa otporom 5,00 KM
22 Pasivne vježbe 10,00 KM
23 Galvanizacija 3,00 KM
24 Elektrostimulacija po jednom nervu – bipolarna 5,00 KM
25 Elektrostimulacija po jednom nervu – monopolarna 8,00 KM
26 Elektrostimulacija mokraćnog mjehura 12,00 KM
27 Mikrovalna terapija 3,00 KM
28 Bioptron 3,00 KM
29 Magnetoterapija 8,00 KM
30 TENS 3,00 KM
31 Uzimanje EKG-a 10,00 KM
32 Inhalacija sa mineralnom vodom 5,00 KM
Pojedinačne cijene usluga ortopeda
     
1 Specijalistički ortopedski pregled 50,00 KM
2 Kontrolni specijalistički pregled 25,00 KM
3 Pregled u kući 100,00 KM
4 Kontrolni pregled u kući 50,00 KM
5 Prijedlog za IK-u, mišljenje za stac. rehabilitaciju 100,00 KM
6 Ocjena radne sposobnosti 150,00 KM
7 Intraartikularna aplikacija lijeka, lokalna instalacija 50,00 KM
8 Evakopunkcija 50,00 KM
9 Evakopunkcija sa aplikacijom lijeka 60,00 KM
10 Lokalna infiltracija anestetika 30,00 KM
11 Postavljanje imobilizacije 30,00 KM
12 Postavljanje sadredne imobilizacije (gips) 50,00 KM
13 Primarna hirurška obrada rane, loklana anestezija, šivanje 80,00 KM
14 Vađenje stranog tijela iz mekih tkiva 60,00 KM
15 Pervijanje manje rane 25,00 KM
16 Previjanje veće rane 40,00 KM
17 Vađenje konca 25,00 KM
18 Ekscizija dobroćudnog tumora kože i potkožja 130,00 KM
19 Operacija uraslog nokta u lokalnoj anesteziji 120,00 KM
20 Odstranjivanje vijka u lokalnoj anesteziji 230,00 KM
Pojedinačne cijene usluga neurohirurga
1 Prvi ambulantni pregled 40,00 KM
2 Kontrolni pregled 30,00 KM
Pojedinačne cijene laboratorijskih usluga
1 SE (sedimentacija eritrocita) 5,00 KM
2 KKS (kompletna krvna slika) 10,00 KM
3 ŠUK (glukoza u krvi) - na trakice
5,00 KM
4 HOLESTEROL - na trakice 7,00 KM
5 TRIGLICERIDI - na trakice
8,00 KM
6 URIN 5,00 KM
7 Vađenje krvi iz vene 2,00 KM

Medicinske usluge su oslobođene poreza po Zakonu o PDV-u clan 24. stav 1.

 

UGOSTITELJSKO - TURISTIČKE USLUGE

Cjenovnik turističkih aranžmana po danu
Vrsta sobe
Turistički pansion Turistički polupansion Noćenje sa doručkom
Dvokrevetna, 1/2 80,00 KM 70,00 KM 60,00 KM
Trokrevetna, 1/3 70,00 KM 60,00 KM 50,00 KM
Trokrevetna, 1/3 59,00 KM 49,00 KM 41,00 KM
Vikend aranžman - dva dana - po osobi
Vrsta sobe
Vikend aranžman Vikend aranžman počinje u petak sa večerom a završava u nedjelju sa ručkom
Dvokrevetna, 1/2 100,00 KM   - Djeca do 5 godina gratis, a djeci do 14 god se naplaćuje 50 % od pune cijene
Trokrevetna, 1/3 80,00 KM NAPOMENA: - U cijenu pansiona, polupasiona i noćenja i vikend aranžmana uračunata je
Doplata za jednokrevetnu sobu na cijenu dvokrevetne 30,00 KM   - Boravišna taksa 2,00 KM
- Osiguranje 1,00 KM; Prijava-odjava gostiju 1,00 KM

U skolopu aranžmanakorištenje rekreativnog bazena i finske saune besplatno.
Direktor ustanove za organizovane grupe može dati gratis ili izvršiti korekciju cijena do 20 %, što će se regulisati posebnom odlukom ili ugovorom.

Cijena obroka u turističkom pansionu
Doručak 5,00 KM
Ručak 8,50 KM
Večera 6,50 KM
Usluge vešeraja
Peglanje veša po jednom odjevnom predmetu
3,00 KM
Pranje veša po jednoj veš mašini 10,00 KM
Korištenje rekreativnog bazena - ( Djeca ispod 12 godina ne smiju sama koristiti bazen)
Dnevna cijena karte za odrasle 6,00 KM
Dnevna cijena karte za djecu 4,00 KM
Sedmična cijena karte za dorasle 20,00 KM
Sedmična cijena karte za djecu 10,00 KM
Mjesečna cijena karte za odrasle 50,00 KM
Mjesečna cijena karte za djecu 30,00 KM
Sauna
Finska sauna - 45 minuta - za jednu osobu 20,00 KM
Finska sauna - 45 minuta - za dvije osobe 30,00 KM
Finska sauna sa bazenom - 45 minuta - za jednu osobu 25,00 KM
Finska sauna sa bazenom - 45 minuta - za dvije osobe 40,00 KM
Turska sauna - 45 minuta - za jednu osobu 20,00 KM
Turska sauna - 45 minuta - za dvije osobe 30,00 KM
Turska sauna sa bazenom - 45 minuta - za 1 osobu 25,00 KM
Turska sauna sa bazenom - 45 minuta - za 2 osobe 40,00 KM
SPA OAZA WELLNESS RITUALA
Spa ritual (piling, masaža i maska cijelog tijela) - 90 minuta - za 1 osobu 50,00 KM
Spa ritual (piling, masaža i maska cijelog tijela) - 90 minuta - za 2 osobe 90,00 KM
Spa ritual + sauna 120 minuta - za 1 osobu 70,00 KM
Spa ritual + sauna 120 minuta - za 2 osobe 110,00 KM
Spa ritual + sauna + biserna kupka 150 minuta - za 1 osobu 80,00 KM
Spa ritual + sauna + biserna kupka 150 minuta - za 2 osobe 130,00 KM
Aroma masaža 30 min./45 min./60 min. 35,00/50,00/60,00 KM
Čoko aroma masaža 50 minuta 60,00 KM
Anticelulitna masaža 50 minuta 60,00 KM
Klasična masaža cijelog tijela 50 minuta 55,00 KM
PKlasična parcijalna masaža leđa/noge 30 minuta 35,00 KM
Sportska masaža 30 minuta 35,00 KM
Masaža glave 20 minuta 20,00 KM
Masaža stopala 20 minuta 20,00 KM
Antistres masaža glave i leđa 30 minuta 35,00 KM
Klasična masaža nogu 20 minuta 25,00 KM
Ručna limfna drenaža 30 minuta 30,00 KM
Biserna kupka - 30 minuta - za 1 osobu 20,00 KM
Biserna kupka - 30 minuta - za 2 osobe 30,00 KM
Osvježavajuća kupka sa aromom - 30 minuta - 1 osoba 25,00 KM
Osvježavajuća kupka sa aromom - 30 minuta - 2 osobe 40,00 KM
Obloga zelene alge cijelo tijelo - 30 minuta - 1 osoba 30,00 KM
Obloga zelene alge cijelo tijelo - 30 minuta - 2 osobe 50,00 KM
Obloga zelene alge parcijalna - 20 minuta - 1 osoba 20,00 KM
Obloga zelene alge parcijalna - 20 minuta - 2 osobe 30,00 KM
Fitness - 60 minuta - za 1 osobu 10,00 KM
Fitness - 60 minuta - za 2 osobe 15,00 KM
Cijena zakupa sale
Zakup sale za svečani ručak ili večeru uz pripremu kompletne hrane sa namirnicama zakupoprimca po stolici 20,00 KM
Smatra se da je rezervacija za zakup svečane večere izvršena ako je ugovor zaključen i potpisan od obje ugovorene strane i avansiran sa najmanje 500,00 KM
Avans prelazi u kaparu ako se otkaže termin
Cijena zakupa sale bez usluga (seminari, prezentacije i dr.) 100,00 KM za prvi sat a 50,00 KM svaki slijedeci sat

- Ukoliko je potreban produženi rad ustanove u skladu sa općinskom odlukom o radnom vremenu i ako je zakup svečane večere sa živom muzikom , minimalan broj osoba je 150.

Sala za seminare ako gosti koriste neki od tursitičkih aranžmana (pansion, polupansion ili noćenje i drugo) je gratis.