ZDRAVSTVENI PROGRAM

Mali paket zdravlja - 5 terapija i puni pansion minimalno 7 dana
Vrsta sobe
01.12. - 28/29.02.
01.03. - 30.05./01.11 01.06. - 31.10.
Trokrevetna 70,00 KM
75,00 KM
80,00 KM
Dvokrevetna bez balkon
73,00 KM
78,00 KM
85,00 KM
Dvokrevetna sa balkon
80,00 KM 85,00 KM 90,00 KM
Jednokrevetna bez balkona
95,00 KM 100,00 KM 105,00 KM
Jednokrevetna sa balkon
115,00 KM 125,00 KM 135,00 KM
Veliki paket zdravlja - 8 terapija i puni pansion minimalno 7 dana
Vrsta sobe
01.12. - 28/29.02.
01.03. - 30.05./01.11. 01.06. - 31.10.
Trokrevetna 80,00 KM 85,00 KM 90,00 KM
Dvokrevetna bez balkon 83,00 KM 88,00 KM 95,00 KM
Dvokrevetna sa balkon 90,00 KM 95,00 KM 100,00 KM
Jednokrevetna bez balkona
100,00 KM 110,00 KM 120,00 KM
Jednokrevetna sa balkon
125,00 KM 135,00 KM 145,00 KM
Kardiorehabilitacija
- Pregled ljekara specijaliste; kontrolni ljekrski pregled; vođenje kompletne medicinske dokumnetacije; pet terapija koje odredi ljekar na pregledu; pansion (smještaj i tri obroka)
Vrsta sobe
01.12. - 28/29.02.
01.03. - 30.05./01.11. 01.06. - 31.10.
Trokrevetna 80,00 KM 85,00 KM 90,00 KM
Dvokrevetna bez balkon 83,00 KM 88,00 KM 95,00 KM
Dvokrevetna sa balkon 90,00 KM 95,00 KM 100,00 KM
Jednokrevetna bez balkona
100,00 KM 110,00 KM 120,00 KM
Jednokrevetna sa balkon
125,00 KM 135,00 KM 145,00 KM
Medicinska rehabilitacija
Cijena B.O. dana medicinske rehabilitacije
(uključuje sve neophodne terapeutske procedure i postupke, svakodnevni nadzor specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i ostalog medicinskog osoblja, akutnu, parenteralnu i medikamentoznu terapiju i ishranu)

 

 

 

 

110,00 KM

 

 

 

 

Cijena B.O. dana intenzivne medicinske rehabilitacije

 

 

 

 

150,00 KM

Intenzivna medicinska rehabilitacija podrazumijeva pacijente kojima je potrebna svakodnevna pomoć i njega u aktivnostima dnevnog života, a uključuje sve neophodne terapeutske procedure i postupke, svakodnevni nadzor specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i ostalog medicinskog osoblja, akutnu, parenteralnu i medikamentoznu terapiju i ishranu.

Ostalo
Cijena pratioca po danu

Pratilac je njegovatelj pacijentu i pruža mu pomoć u aktivnostima dnevnog života. Boravak pratioca vezan je za pacijenta, a broj dana pratioca utvrđuje se na prijemu. Obavezno napuštanje sobe do 10h

60,00 KM
Doplata za jednokreventnu sobu za pacijente po ugovorima, gdje nije ugovorena jednokrevetna soba iznosi - na cijenu dvokrevetne sobe

35,00 KM/soba bez balkona

45,00 KM/soba sa balkonom

Za pacijente koji koriste usluge ispod 7 dana, obračunava se 10 % više na cijenu B.O. dana osim za prekinuto liječenje po preporuci ljekara.

Pratnja teško pokretnog i nepokretnog pacijenta od strane medicinskog osoblja na terapije vrši se uz doplatu po danu 10,00 KM
Doplata po danu za posluživanje hrane u sobu 5,00 KM

Direktor ustanove za organizovane grupe pacijenata može dati gratis ili popust do 20 %, što će se regulisati posebnom odlukom ili ugovorom.

Ratni vojni invalidi, članovi šehidskih porodica imaju popust na 10 % na sve usluge.

Penzioneri BiH imaju popust 5 % na odabrani paket usluga, osim u periodu od 01.06-31.10

Gore navedeni popusti se međusobno isključuju i ne mogu se kumulativno zbrajati.

Skraćivanje BO dana u odnosu na utvrđeni broj BO dana na prijemu plaća se 10% cijene za skraćene BO dane pacijenta/pratioca, osim za prekinuto liječenje po preporuci ljekara i slučaju najave prijevremenog otpusta 72 sata (tri dana) prije planiranog opusta.

Sve dodatne terapije koje ordinira ljekar doplaćuju se po pojedinačnom cjenovniku zdravstvenih usluga.
Obavezno napuštanje sobe je do 10 sati. Ostanak u sobi poslije 10 sati naplaćuje se sljedeći dan.

MEDICINSKE MASAŽE

Medicinske masaže
1 Parcijalna manuelna masaža 15 minunta
20,00 KM
2 Opšta manuelna masaža 30 minuta
35,00 KM
3 Podvodna tuš masaža ( doplata na mineralnu kupku )
20,00 KM


POJEDINAČNE ZDRAVSTVENE USLUGE MEDICINSKE REHABILITACIJE

Zdravstvene usluge - pojedinačne
1 Prvi specijalistički pregled specijaliste za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
50,00 KM
2 Kontrolni specijalistički pregled
25,00 KM
3 Pregled za BFT ( balneofizikalni tretman ) specijaliste za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 30,00 KM
4 Prvi pregled doktora medicine 30,00 KM
5 Kontrolni pregled doktora medicine

20,00 KM

6 Pregled defektologa - logopeda 20,00 KM
7 Logopedski tretman ( 30 minuta ) 15,00 KM
8 Ambulantni fizikalnu tretman bez individualne kineziterapije 25,00 KM
9 Ambulantni fizikalni tretman sa individualnom kineziterapijom 35,00 KM
10 Hidroterapija: mineralna kupka, mineralna kupka sa automatskom bisernom ili automatskom tuš masažom 20,00 KM
11 Medicinski – termalni bazen 15,00 KM
12 Četveroćelijsla kupka 15,00 KM
13 Parafin 5,00 KM
14 Parafango 7,00 KM
15 Krioterapija 7,00 KM
16 Infracrveni zraci 5,00 KM
17 Vibraciona masaža 5,00 KM
18 Elektroforeza 5,00 KM
19 Ultrazvuk u trajanju od 5 minuta 8,00 KM
20 Ultrazvuk u trajanju od 10 minuta 10,00 KM
21 Interferentne struje 5,00 KM
22 Dijadinamske struje 5,00 KM
23 Grupne vježbe 8,00 KM
24 Aktivno potpomognute vježbe 15,00 KM
25 Individualne vježbe ( u trajanju od 30 minuta ) 25,00 KM
26 Galvanizacija 5,00 KM
27 Elektrostimulacija po jednom nervu – bipolarna 15,00 KM
28 Elektrostimulacija po jednom nervu – monopolarna 20,00 KM
29 Mikrovalna terapija 5,00 KM
30 Bioptron 5,00 KM
31 Magnetoterapija 10,00 KM
32 TENS 5,00 KM
33 Uzimanje EKG-a 10,00 KM
34 Inhalacija sa mineralnom vodom 10,00 KM
35 Set kardio vježbi (vježbe relaksacije, intervalni trening, Borgova skala)
30,00 KM
36 Vježbe relaksacije
15,00 KM
37 Intervalni trening
15,00 KM
38 Borgova skala
5,00 KM
39 Manuelna limfna drenaža (60 min)
85,00 KM
40 Bandažiranje (30 min)
25,00 KM
41 Set manuelna limfna drenaža sa bandažiranjem
100,00 KM
Pojedinačne cijene usluga ortopeda
     
1 Specijalistički ortopedski pregled 50,00 KM
2 Kontrolni specijalistički pregled 25,00 KM
3 Pregled u kući 100,00 KM
4 Kontrolni pregled u kući 50,00 KM
5 Prijedlog za IK-u, mišljenje za stac. rehabilitaciju 100,00 KM
6 Ocjena radne sposobnosti 150,00 KM
7 Intraartikularna aplikacija lijeka, lokalna instalacija 50,00 KM
8 Evakopunkcija 50,00 KM
9 Evakopunkcija sa aplikacijom lijeka 60,00 KM
10 Lokalna infiltracija anestetika 30,00 KM
11 Postavljanje imobilizacije 30,00 KM
12 Postavljanje sadredne imobilizacije (gips) 50,00 KM
13 Primarna hirurška obrada rane, loklana anestezija, šivanje 80,00 KM
14 Vađenje stranog tijela iz mekih tkiva 60,00 KM
15 Pervijanje manje rane 25,00 KM
16 Previjanje veće rane 40,00 KM
17 Vađenje konca 25,00 KM
18 Ekscizija dobroćudnog tumora kože i potkožja 130,00 KM
19 Operacija uraslog nokta u lokalnoj anesteziji 120,00 KM
20 Odstranjivanje vijka u lokalnoj anesteziji 230,00 KM
Pojedinačne cijene laboratorijskih usluga
1 SE (sedimentacija eritrocita) 5,00 KM
2 KKS (kompletna krvna slika) 10,00 KM
3 ŠUK (glukoza u krvi) - na trakice
5,00 KM
4 HOLESTEROL - na trakice 7,00 KM
5 TRIGLICERIDI - na trakice
8,00 KM
6 URIN 5,00 KM
7 Vađenje krvi iz vene 2,00 KM

Medicinske usluge su oslobođene poreza po Zakonu o PDV-u clan 24. stav 1.

 

UGOSTITELJSKO - TURISTIČKE USLUGE

Cjenovnik turističkih aranžmana po danu
Vrsta sobe
Puni pansion ( doručak, ručak, večera, korištenje rekreativnog bazena) Polupansion ( doručak, večera, korištenje rekreativnog bazena ) Noćenje sa doručkom ( doručak, korištenje rekreativnog bazena )
Jednokrevetna sa balkon. 110,00 KM 90,00 KM 65,00 KM
Jednokrevetna bez balk. 110,00 KM 90,00 KM 65,00 KM
Dvokrevetna sa balkon. 90,00 KM 80,00 KM 60,00 KM
Dvokreventa bez balkona 90,00 KM 80,00 KM 60,00 KM
Trokrevetna 80,00 KM 70,00 KM 55,00 KM
Aranžmani od dva dana
Vrsta sobe
Aranžman dva dana
(2 puna pansiona, 2x korištenje rekreativnog bazena )
Aranžman dva dana
(Klasična ručna masaža 30 min-1x, Sauna-1x,
korištenje rekrativnog bazena-2x, dva puna pansiona)
Za jednu osobu 1/1 soba
170,00 KM 220,00 KM
     
Za dvije osobe  1/2 soba
240,00 KM 340,00 KM
     
Za tri osobe 1/3 soba
290,00 KM 380,00 KM

- Djeca do 5 godina gratis, a djeci do 14 god se naplaćuje 50 % od pune cijene
- U cijenu pansiona, polupasiona i noćenja i vikend aranžmana uračunata je:
- Boravišna taksa 2,00 KM - Osiguranje 1,00 KM;
- Prijava-odjava gostiju 1,00 KM ( samo za strane goste )

- Direktor ustanove za organizovane grupe može dati gratis ili izvršiti korekciju cijena do 20 %, što će se regulisati posebnom odlukom ili ugovorom te može dati popust 10% u vidu akcije za PUNI PANSION, ARANŽMAN 2 DANA, ARANŽMAN 2 DANA "RELAX" te će isti javno objaviti na službenoj web stranici.

Cijena obroka u turističkom pansionu
Doručak 8,00 KM
Ručak 13,20 KM
Večera 10,00 KM
Usluge vešeraja
Peglanje veša po jednom odjevnom predmetu
3,00 KM
Pranje veša po jednoj veš mašini 10,00 KM
Korištenje rekreativnog bazena - ( Djeca ispod 12 godina ne smiju sama koristiti bazen)
Dnevna cijena karte za odrasle 6,00 KM
Dnevna cijena karte za djecu 4,00 KM
Sedmična cijena karte za odrasle 20,00 KM
Sedmična cijena karte za djecu 10,00 KM
Mjesečna cijena karte za odrasle 50,00 KM
Mjesečna cijena karte za djecu 30,00 KM
Korištenje bazena 1h za ugovorene grupe

60,00 KM / odrasli u grupi do 20 osoba
40,00 KM / djeca u grupi do 25 djece
30,00 KM za sportske klubove/škole plivanja


Mjesečne i sedmične karte se ne prodaju od 01.06. do 01.09. u godini
Sauna
Finska sauna - 45 minuta - za jednu osobu 30,00 KM
Finska sauna - 45 minuta - za dvije osobe 40,00 KM
Finska sauna sa bazenom - 45 minuta - za jednu osobu 35,00 KM
Finska sauna sa bazenom - 45 minuta - za dvije osobe 45,00 KM
Turska sauna - 45 minuta - za jednu osobu 35,00 KM
Turska sauna - 45 minuta - za dvije osobe 45,00 KM
Turska sauna sa bazenom - 45 minuta - za 1 osobu 40,00 KM
Turska sauna sa bazenom - 45 minuta - za 2 osobe 50,00 KM
SPA OAZA WELLNESS RITUALA
Spa ritual (piling, masaža i maska cijelog tijela) - 90 minuta - za 1 osobu 60,00 KM
Spa ritual (piling, masaža i maska cijelog tijela) - 90 minuta - za 2 osobe 100,00 KM
Spa ritual + sauna 120 minuta - za 1 osobu 80,00 KM
Spa ritual + sauna 120 minuta - za 2 osobe 120,00 KM
Spa ritual + sauna + biserna kupka 150 minuta - za 1 osobu 90,00 KM
Spa ritual + sauna + biserna kupka 150 minuta - za 2 osobe 140,00 KM
Aroma masaža 30 min./45 min./60 min. 40,00/55,00/70,00 KM
Čoko aroma masaža 50 minuta 65,00 KM
Anticelulitna masaža 50 minuta 65,00 KM
Klasična masaža cijelog tijela 50 minuta 60,00 KM
Klasična parcijalna masaža leđa/noge 30 minuta ili 15minuta 40,00 KM/30,00 KM
Sportska masaža 30 minuta 40,00 KM
Masaža glave 20 minuta 25,00 KM
Masaža stopala 20 minuta 25,00 KM
Antistres masaža glave i leđa 30 minuta 40,00 KM
Klasična masaža nogu 20 minuta 30,00 KM
Ručna limfna drenaža 30 minuta 30,00 KM
Biserna kupka - 30 minuta - za 1 osobu 25,00 KM
Biserna kupka - 30 minuta - za 2 osobe 35,00 KM
Osvježavajuća kupka sa aromom - 30 minuta - 1 osoba 30,00 KM
Osvježavajuća kupka sa aromom - 30 minuta - 2 osobe 45,00 KM
Obloga zelene alge cijelo tijelo - 30 minuta - 1 osoba 35,00 KM
Obloga zelene alge cijelo tijelo - 30 minuta - 2 osobe 55,00 KM
Obloga zelene alge parcijalna - 20 minuta - 1 osoba 25,00 KM
Obloga zelene alge parcijalna - 20 minuta - 2 osobe 35,00 KM
Fitness - 60 minuta - za 1 osobu 10,00 KM
Fitness - 60 minuta - za 2 osobe 15,00 KM
Cijena zakupa sale
Zakup sale za svečani ručak ili večeru uz pripremu kompletne hrane sa namirnicama zakupoprimca po stolici 25,00 KM
Smatra se da je rezervacija za zakup svečane večere izvršena ako je ugovor zaključen i potpisan od obje ugovorene strane i avansiran sa najmanje 500,00 KM
Avans prelazi u kaparu ako se otkaže termin
Cijena zakupa sale bez usluga (seminari, prezentacije i dr.) 100,00 KM za prvi sat a 50,00 KM svaki slijedeci sat

- Ukoliko je potreban produženi rad ustanove u skladu sa općinskom odlukom o radnom vremenu i ako je zakup svečane večere sa živom muzikom , minimalan broj osoba je 150.

Sala za seminare ako gosti koriste neki od tursitičkih aranžmana (pansion, polupansion ili noćenje i drugo) je gratis.

Cijena uništenog, nestalog i oštećenog inentara
Peškir 10,00 KM
Plahta 15,00 KM
Jatučnica 10,00 KM
Deka 30,00 KM
Čaša 2,00 KM
Ključ 5,00 KM
Ključ i privjesak 10,00 KM