Na osnovu naredbe Federalnog štaba/stožera civilne zaštite od 22.03.2020. broj 12-40-6-148-41/20 i Naredbe kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 23.03.2020 godine broj 13/1-33-2027-11-4/20 dostavljamo:

O B A V I J E S T
o pružanju zdravstvenog savjetovanja za građane

Otvorena telefonska linija JZU centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i liječenje Ilidža Gradačac je: 035/368-600, i dostupna je građanima 24h u svrhu savjetovanja

DOWNLOAD

Obavijest