Fuknciju direktora JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC obavlja Sejdić dr. Nihada specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Gospođa direktorica Vam želi dobrodošlicu na web stranicu JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC.

KRATKA BIOGRAFIJA:

U PRIPREMI