Rekreativni bazen u JZU Centar za fizikalnu mediciniu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac otvoren je za građanstvo i pacijente/goste  objekta od dana 03.08.2022. godine u sljedećim terminima:

Za građanstvo:

  • Svakim radnim danom u terminu od 14:00 h do 21:00 h

Za pacijente/goste objekta:

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak u terminu od 14:00 h do 17:30 h 
  • Petak, subota, nedjelja u terminu od 14:00 h do 21:00 h