Na osnovu člana 24 stav 1. Statuta Javne ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac Upravni odbor na 9. redovnoj sjednici donio je Odluku o izmjeni cjenovnika. Izmijenjeni cjenovnik će se primjenjivati od 01.08.2022. godine.

Cjelokupan cjenovnik možete pogledati klikom na donji link

CJENOVNIK