Poštovani prijatelji, gosti i posjetioci !!!

Na osnovu člana 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac, Upravni odbor ustanove na 12. redovnoj sjednici održanoj 21.11.2018. godine donio je odluku o organizovanju novogodišnje zabave za 31.12.2018. i  01.01.2019. godine.

Novogodišnja zabava će se organizovati u objektu JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac uz adekvatan zabavno - muzički program i Bend „GIDA BEND“ iz Tuzle te večeru dana 31.12.2018. i 01.01.2019.godine. Bend „GIDA BEND“ je izabran za izvođenje novogodišenjeg muzičkog programa po cijeni od 4.500,00 KM a muziciranje se odnosi na dvije večeri 31.12.2018. i 01.01.2019. godine.

Izaberite najbolju opciju za vas iz ponude:

  • Cijena ulaznice za doček Nove godine:
    za 31.12.2018.g. -  100,00  KM po osobi
  • Cijena ulaznice za reprizu Nove godine:
    za 01.01.2019.g. -  25,00 KM po osobi

U cijenu ulaznice za 31.12.2018. uračunata je svečana večera i konzumacija pića ( alkoholna i bezalkoholna ) koja je neograničena, muzički program i dekoracija.

U cijenu ulaznice za 01.01.2019. uračunat će se hladno predjelo, muzički program, dekoracija.

  • Jedan dan novogodišnjeg aranžmana za 2018/2019 iznosi  160,00 KM po osobi

Aranžman počinje sa svečanom večerom 31.12.2018. godine, a završava se doručkom 01.01.2019. godine

  • Dva dana novogodišnjeg aranžmana 225,00 KM po osobi

U aranžman ulazi TP dva dana ( doručak, ručak, večera ), ulaznica za doček Nove godine, ulaznica za reprizu Nove godine, aranžman počinje sa svečanom večerom 31.12.2018. godine, a završava sa ručkom 02.01.2019. )

 Dodatne pojedinosti:

U cijenu svih aranžmana uključeno je besplatno korištenje rekreativnog bazena.

Pacijenti koji se zatkenu na banjskom liječenju mogu koristiti aranžman uz iste uvjete po cijeni od 225,00 KM za dva dana ili mogu kupiti samo ulaznicu za doček Nove godine po cijeni od 100KM

U prodaju će se pustiti za doček nove godine 31.12.2018. 220 ulaznica, a za 01.01.2018. 150 ulaznica.

Rezervacija mjesta u restoranu će se izvršiti kupovinom i preuzimanjem ulaznica na recepciji.

Rezervacija za aranžman vrši se uplatom avansa minimalno do visine 30% aranžmana na recepciji ili na račun ustanove