Obavještavamo cijenjene posjetioce i goste JZU Banja Ilidža da smo sa cilljem kontinuiranog unaprjeđenja naših usliuga i kvaliteta boravka u našem objektu, obezbijedili pokrivenost wifi signalom cjelokupnog objekta te svi naši gosti mogu besplatno koristiti Internet putem wifi.

 

Enes Tokić - direktor

JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC