Poštovani posjetioci i korisnici našilh usluga, sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da smo Vam učinili dostupnim "Vodič za pacijente" koji ima za cilj da pacijentima, kao i budućim pacijentima JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac, na svojevrstan način i na jednom mjestu pruži korisne informacije o njihovim pravima, obavezama i mogućnostima banje u koju dolaze.

Nadamo se da ćete i u ovom vodiču naći korisnih informacija za Vas. Vodič možete preuzeti OVDJE.

JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC