Poštovani posjetioci i korisnici našilh usluga, sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je sa radom počela, naša nova rekosntruisana web stranica.
Na njoj ćete moći pronaći mnoštvo informacija, opise svih naših oblasti djelovanja: zdravstveni aspekt, ugostiteljstvo, restioransko smještajni kapaciteti.
Dođite i uvjerite se u kvalitet naše usluge, a za sve savjete, prijedloge i sugestije budite slobodni te nas konaktirajte da budemo još bolji.

JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC