Na osnovu odluke v.d direktora JZU Centra za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, broj: 02-1506/2024. godine v.d. direktora objavljuje

 

PONIŠTENJE

Javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 02-1183/2024 od 16.05.2024. godine

 

 

DOWNLOAD

Poništenje javnog oglasa