CoViD-19 je oboljenje koje na prvom mjestu zahvata respiratorni trakt, a istraživanja su pokazala da se radi o multisistemskom oboljenju, koje moze oštetiti ne samo pluća,već i bubrege, jetru, srce, mozak i nervni sistem, kožu i gastrointerstinalni trakt, te dovesti do psiholoških promjena, anksioznosti, depresije i kognitivnih poremećaja. Dosadašnjim praćenjem je primijćeno da su najčešće posljedice: hronični umor, slabost mišića, glavobolja, loše podnošenje napora i otežano disanje. Nabrojane posljedice dovode do smanjenog funkcionisanja u aktivnostima svakodnevnog života osoba koje su preležale CoViD-19, posebno osoba koje su liječene na bolničkim odjeljenjima.

 

Nabrojane posljedice oboljenja CoViD-19 su razlog da se pacijenti nakon završenog bolničkog liječenja i kraćeg kućnog oporavka upućuju na rehabilitaciju u JAVNU ZDRAVSTVENU USTANOVU, CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE „ILIDŽA“ GRADAČAC.

 

 

           U PROGRAMU post  CoViD-19 REHABILITACIJE SE NALAZE:

 

 • Klinička procjena specijaliste fizijatra i kreiranje plana liječenja i rehabilitacije

 

 • Individualna funkcionalna projena post CoViD-19 pacijenata

 

 • Kineziterapija pacijenata nakon preležanog CoViD-19 podrazumijeva:

 

Vježbe disanja

Vježbe zagrijavanja

Vježbe kondicije

Vježbe za jačanje mišića

Vježbe hlađenja

Vježbe istezanja

 

Kineziterapija je važan dio vašeg oporavka od CoViD-19, sačinjen da odgovara Vašim potrebama. Kao stručnjaci za pokret i vježbe, fizioterapeuti Vam mogu pokazati  kako vježbanje može pomoći:

 

Poboljšati sposobnost

Smanjiti gubitak daha

Povećati snagumišića

Poboljšati ravnotežu i koordinaciju

Poboljšati Vaše mentalne sposobnosti

Smanjiti stres i poboljšati raspoloženje

Povećati samopouzdanje

Povećati Vašu energiju

 

 

 • Posturalna drenaža po procjeni ljekara fizijatra; radi se mobilizacija sekreta kroz perkusiju, asistiranu drenažu, drenažne položaje.

 

 • Individualni i grupni fizički trening

 

Fizički trening se obavlja u oblasti aerobnog metabolizma i obuhvata:

 • Trening mišićne snage pomoću tegova, elastičnih traka, lopti
 • Trening izdržljivosti pomoću ergometra i tredmil trake
 • Trening disajne mišićne pumpe
 • Sport terapija- kružni trening, obuka hoda po stepenicama, nordijsko hodanje i igre u maloj grupi prilagođene stanju pacijenta

 

 • Posebno je značajno obučiti pacijenta dijafragmalnom disanju koje je najefikasniji način disanja i podstiče dijafragmu na vitalnu funkciju koja joj je i namijenjena, odnosno da pomaže srcu pri pumpanju krvi kroz tijelo. Ovom sinhronizacijom se omogućuje ekonomično korištenje ograničenih ventilatornih mogućnosti i ukupnih tjelesnih rezervi.
 • Psihosocijalna podrška uključuje psihodiagnostičku procjenu psihičkog stanja pacijenta (procjena intelektualnog, emocionalnog i socijanlnog fukncionisanja), te se u skladu sa tim planira terapijski rad.
 • Edukacija pacijenta (i prodice) u smislu kvalitetnijeg fukncionisanja u aktivnostima svakodnevnog života – od obuke olakšavajućim položajima za disanje tokom sjedenja ili stajanja preko ekonomičnog obavljanja aktivnosti dnevnog života do upućivanja u prava pacijenta u vezi sa aktuelnim oboljenjem, podrške i resursa u zajednici iz koje dolaze.

 

 

U našoj ustanovi timski rad i holistički pristup pacijentu utiču na smanjenje komplikacija, sprečavanje ili ublažavanje izazvanih disfunkcija, povećava se opšta otpornost organizma i omogućava bolji kvalitet života