Postovani

U skladu sa zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-10486/21 od 26.03.2021. godine, obavještavamo Vas da se obustavlja korištenje rekreativnog bazena za građanstvo u JZU  Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" do daljnjeg

 S poštovanjem

DIREKTOR

Sejdić dr Nihada spec. fizikalne medicine i rehabilitacije