Poštovani posjetioci, gosti, uvaženi pacijetni

Obavještavamo Vas da shodno higijensko - epidemiološkoj situaciji rekreativni bazen JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, otvara se za građanstvo i goste objekta, i to u slijedećim terminima:

- Za građanstvo: srijeda i nedjelja, u terminu od 18:00 do 21:00 h ;
- Za pacijente i goste objekta: svakim radnim danom u terminu od 14:00 do 17:30 h ;

Napominjemo buduće korisnike navedenih usluga da su u obavezi pridržavati se svih važećih higijensko - epidemioloških mjera.

DOWNLOAD

Obavijest o otvaranju rekreativnog bazena za građanstvo i goste objekta