Poštovani, JZU Centar za fizikalnu medicinu,rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac u skladu sa naredbom federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-156/20 od 29.04.2020. i odlukom ministarstva zdravstva TK broj: 13/1-33-2027-27-1/20 od 08.05.2020. u ponedljeljak 01.06.2020. nastavlja s radom uz strogo poštivanje higijensko epidemioloških mjera.

Sve informacije vezano za prijem pacijenata možete dobiti svakim danom od 08:00 do 20:00 na brojeve telefona 035/852-300 i 035/368-600