Shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, 39/14) te članovima 17., 28., 36., 70., 75. Zakona, ugovorni organ je dužan da na svojoj Internet stranici objavi plan nabavki, informacije o postupcima, odluke o izboru i eventualnom poništenju u postupku nabavke te pruži posjetiocima sve ostale relevantne informacije o javnim nabavkama koje sprovodi.

U okviru naše web stranice donosimo plan javnih nabavki za 2016-u godinu i pregled postupaka javnih nabavki JZU Banja Ilidža Gradačac. 

2019-a

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019 - u  GODINU - 21.08.2019. godine

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019 - u  GODINU - 18.06.2019. godine

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019 - u  GODINU - 31.05.2019. godine

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019 - u  GODINU - 27.03.2019. godine

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019 - u  GODINU - 14.02.2019. godine

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019u GODINU

2018-a

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018u GODINU

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI 2

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI 3

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI 4

2017-a

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017u GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017u GODINU

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI

2016-a

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016u GODINU

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI POJEDINAČNIH UGOVORA ZA SVE DOBAVLJAČE ZA PERIOD 01.01.2016. - 15.04.2016.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016u GODINU

2015-a

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015u GODINU

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI POJEDINAČNIH UGOVORA ZA SVE DOBAVLJAČE ZA PERIOD 01.01.2015. - 31.12.2015.

 

 

Javne nabavke

Nabavka i sukcesivna isporuka slatkog namaza za 2019. godinu

Postupak pokrenut: Oktobar 2019
Vrsta nabavke: 1. Robe

Datum pokretanja postupka: 24.09.2019. godine
Rok za predaju ponuda: 14.10.2019. godine 11:00 sati
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 14.10.2019. godine 11:30 sati

Dokumenti